Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Czcionka:

      KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SOSW nr 1 w Gnieźnie, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail, prawnik.mediator.kp@gmail.com , tel. 506 – 170 – 520.
 2. Pani/Pana dane przetwarzane w związku ze sprawowaniem funkcji publicznej oraz w celach związanych z obowiązkami Administratora wynikającymi z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 1. Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1lit.c. RODO);
 2. Kodeks postępowania administracyjnego w art.61. &5., art. 217a.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie ustalonym odrębnymi przepisami.
 2. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
 2. prawo ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18. RODO;
 3. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21. RODO;
 4. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.
 2. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.