Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogólne

Czcionka:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie jest placówką kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami. Naszym zadaniem jest edukacja, rewalidacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Obejmujemy swoją opieką dzieci w wieku od 6. roku życia do ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy, nie dłużej jednak, jak do 24. roku życia, przy czym młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – do ukończenia 25. roku życia.                                                                                             

W skład placówki wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Grupy wychowawcze (Internat)
 • Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Nauczanie indywidualne w domach na trzech poziomach edukacyjnych, zarówno dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, jak i dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

 

Pracownicy pedagogiczni Ośrodka:

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów specjalnych,
 • neurologopeda i logopedzi,
 • psycholog,
 • pedagog szkolny,
 • specjaliści gimnastyki korekcyjnej,
 • specjaliści arteterapii,
 • specjaliści terapii taktylnej,
 • specjaliści komunikacji alternatywnej Makaton,
 • specjaliści Integracji Sensorycznej,
 • specjaliści terapii niedyrektywnej dzieci autystycznych,
 • specjaliści ustno-twarzowej terapii regulacyjnej Castillo-Moralesa.

Wykorzystujemy w pracy elementy: muzykoterapii, dramy, bajkoterapii.

 

Podstawa prawna działania Ośrodka:

 • Orzeczenia UW założycielskiego Poznaniu KOiW założycielskiego dnia 28.02.1976 r. nr 0.1-5090/3/76.
 • Aktu założycielskiego Nr 113/93 Kuratora Oświaty w Poznaniu w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie.
 • Od 1 stycznia 1999 r. SOSW nr 1 w Gnieźnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Gnieźnieńskiego. Organem prowadzącym jest Starosta Gnieźnieński, a nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.​

​​