Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Archiwum - Szkolne Koło Teatralne

Czcionka:


 

 

Szkolne Koło Teatralne "Scena marzeń" korzystało z tekstów autorskich, które dostosowane były do możliwości psychofizycznych dzieci. Inscenizacje były starannie planowane, a role dobierane tak, aby uczniowie mogli zaprezentować swoje zdolności i talenty, a także wykreować postaci zapadające na długo w pamięć widzów. Podstawą pracy nad inscenizacją było słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, słuchanie bajek muzycznych, a także własne doświadczenie dzieci – aktorów, którzy od najmłodszych lat biorą udział w przedstawieniach szkolnych. Ostateczny rezultat był wynikiem starań, wytrwałości i wielu prób… 

Tworzenie inscenizacji stanowiło dla naszych artystów rzeczywisty, konkretny cel, który można osiągnąć wkładając w to pewien wysiłek. Ta forma pracy działała na nich aktywizująco, podnosiła motywację, mobilizowała do pokonywania trudności oraz wpływała korzystnie na wiele funkcji psychoruchowych: rozwijała mowę i wzmacniała chęć werbalnego porozumiewania się, ćwiczyła pamięć, uwagę, postrzeganie, orientację w czasie i przestrzeni, koordynację ruchową, kojarzenie, wyobraźnię, rozumienie i rozumowanie. Uczniowie, w miarę swoich możliwości pomagali też w wykonywaniu dekoracji i rekwizytów, co stanowiło dobrą okazję do ćwiczenia sprawności manualnych. Uczyli się również współpracy, działania w zespole, pełnienia określonych ról. Często rola zaspokajała ich potrzeby (akceptacji, bycia zauważonym) i trafiała w upodobania (muzyka, taniec), dając wiele radości.

Udział w przedstawieniu umożliwiał dzieciom przeżycie sukcesu i podnosił poczucie własnej wartości. Na osoby nadpobudliwe psychoruchowo uczestniczenie we wspólnym atrakcyjnym działaniu wpływało dyscyplinująco i ukierunkowywało ich aktywność na określony, pozytywny cel. Odgrywając rolę pozytywnych bohaterów poprawiał się ich nastrój i zmniejszały się skłonności do konfliktów. Poza tym, uczniowie przezwyciężali lęk w sytuacjach ekspozycji, budowali wiarę we własne siły, pokonuwali nieśmiałość, przeżywali pozytywne emocje.

Niewątpliwie ważnym aspektem w realizacji szkolnych inscenizacji były pobyty uczniów w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Dzieci będąc odbiorcami kultury miały okazję nie tylko przeżyć intelektualnie i emocjonalnie przekazywanie treści, ale także z bliska przyjrzeć się grze profesjonalnych aktorów.

Wszystkie przedstawienia nasz „mały teatr” prezentował koleżankom i kolegom ze szkoły, nauczycielom, pracownikom ośrodka, rodzicom, rówieśnikom z gnieźnieńskich szkół i przedszkoli i wielu zaproszonym gościom. Warte odnotowania jest również to, że nasi artyści brali udział w różnych przeglądach, festiwalach i konkursach, gdzie otrzymywali nagrody i wyróżnienia.

Radość rodziców z osiągnięć dzieci, wspólne wrażenia i wzruszenia całej widowni, warte były włożonego wysiłku. Były najlepszą nagrodą i stanowiły motywację do dalszych działań.

Od roku szkolnego 2018/19 teatroterapia odbywa się na wybranych zajęciach kształtujących kreatywność.

 

Filmiki z prób i występów można obejrzeć tu: http://sosw1gnieznoszkolna.net/filmy-i-sluchowiska​

 

"Zawsze chciałem zostać apostołem"

"Bóg jest tu"

"Z całego świata do Ciebie przychodzimy"

"Spełnione marzenie"

"Zabłąkana owieczka"

"Odwiedziny Czterech Pór Roku"

"Kolorowa Pani Jesień"

"Bł. Małgorzata z Castello"

"Powołani do miłości"

"Konklawe"

"Dobrze widzi się tylko sercem"

"Betlejem naszych dni"

"Goście z Nieba"

"Dobre rady Świętych"

"Szczęśliwe chwile"

"Dziękujemy"

"Nasiona Dobra"

"Cały rok z Jezusem"

"Wielcy Polacy w Betlejem"

"Ogród dla mamy"

Jak Bartek do stajenki wędrował

Jak Bartek do stajenki wędrował

"Betlejemska dobranocka"

"Nasza szkoła jest wesoła"

"Opowieść babuni"

ZAŁĄCZNIKI:

Teatroterapia

Utworzono dnia 29.08.2014, 14:48