Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kulinarne

Czcionka:

 

Koło Kulinarne zostało powołane w lutym 2007 roku i realizuje swoją działalność na autorskim programie.

Moje doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć kulinarnych z wychowankami pozwalają stwierdzić, iż radość czerpią nie tylko z uczestnictwa w zajęciach, ale i z konsumowania ich efektów, i to dosłownie. Zajęcia z tego zakresu sporadycznie były prowadzone przez wychowawców grup. Brakowało w tych działaniach systematyczności. Stąd narodził się pomysł stworzenia Koła Kulinarnego w internacie, gdzie dzieci i młodzież będą mogli spędzać czas na aktywnym, pozytywnym działaniu niwelując tym samym niepożądane zachowania i dając podstawę do wzrostu własnej wartości. Może w ramach pracy koła odkryję talenty kulinarne naszych podopiecznych ukryte gdzieś pod osłoną upośledzenia umysłowego i apatii.

Tworząc program Koła Kulinarnego szczególny nacisk położyłam na opanowanie umiejętności samoobsługowych w zakresie przygotowywania posiłków, a także doskonalenia tych umiejętności poprzez naukę gotowania i pieczenia. Wzbudzenie zainteresowania pracą w kuchni, daje podwaliny podopiecznym koła na bardziej aktywne  funkcjonowanie w dorosłym życiu. Zaspakajanie głodu należy przecież do podstawowych potrzeb każdego człowieka. Osób z obniżoną sprawnością intelektualną, również.

W spożywaniu posiłków można znaleźć  przyjemność i zabawę. Łącząc to działanie z przygotowywaniem potraw możemy stworzyć możliwości skutecznej rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przebywając w kuchni dziecko odbiera bowiem wiele silnych bodźców: kształt, kolor, zapach, smak, dźwięk. Kuchnia wypełniona wieloma różnymi urządzeniami - produktami spożywczymi, sprzętami - może służyć jako doskonałe miejsce do usprawniania dziecka.

Sprzymierzeńcem w tej pracy będzie apetyt dzieci, a to pozwoli na skupienie uwagi, ulepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, porozumiewania się w grupie, dzięki czemu można powiększyć zasób gestów i słów u dziecka i daje wiele innych możliwości rozwoju. Nie bez znaczenia jest również fakt, że za wzmożony wysiłek będzie szybko odebrana nagroda. Przygotowanie potrawy przez dzieci będzie tylko połową zadania, drugą część stanowić będzie konsumpcja, kolejne wyzwanie - estetycznego spożywania posiłku.

Działalność Koła Kulinarnego polegać ma na kształtowaniu odpowiedniego klimatu zajęć, aby wyzwolić w dziecku autentyczną radość tworzenia. Ciekawe i atrakcyjne formy zajęć dadzą wychowankom Internatu wiele nowych szans do działań twórczych w ramach których, będą mogli przetworzyć własną pracę w widoczne i smaczne efekty. Koło Kulinarne stwarza takie możliwości. Powstały program koła dostosowuje potrzeby każdego z dzieci nim objętych do jego obecnego poziomu sprawności, daje nadzieje na osiąganie celów w przyszłości, tym którzy  będą w oparciu o niego pracowali: wychowawcom lub rodzicom.

Program ten dwukrotnie został poddany ewaluacji: w lutym 2009 roku oraz w maju roku 2012.

Celem ogólnym Koła jest kształtowanie kulinarnych zainteresowań u dzieci. Motywowanie do możliwie największej samodzielności dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w zakresie estetycznego przygotowywania posiłków i ich spożywania.

Cele szczegółowe:

 • Usprawnianie czynności samoobsługowych,
 • Wyrabianie umiejętności posługiwania się prostymi sprzętami i urządzeniami kuchennymi,
 • Zaspakajanie potrzeby wykonywania czegoś użytecznego dla siebie i innych,
 • Właściwe zachowanie się i zwrócenie uwagi na należyte bezpieczeństwo i higienę pracy podczas zajęć w kuchni,
 • Rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w kuchni i ich nazw,
 • Poznawanie nowych smaków,
 • Próby samodzielnego przygotowywania potraw,
 • Wyrabianie poczucia estetyki poprzez zewnętrzny obraz przygotowywanych potraw i ich estetyczne spożywanie,
 • Wyrabianie umiejętności właściwego gospodarowania produktami spożywczymi i ich przechowywania,
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Działalność Koła Kulinarnego  ma w dalszej konsekwencji usprawnić wychowanków, umożliwiając w miarę możliwości na samodzielne funkcjonowanie w życiu dorosłym. 

 

Efekty podejmowanych w tym zakresie działań to:

dla dzieci:

 • Wspomaganie rozwoju poprzez wzbudzanie zainteresowań,
 • Udoskonalanie samoobsługi i pracy w grupie na rzecz wspólnego sukcesu,
 • Wykształcenie umiejętności zrozumienia instrukcji obsługi sprzętów AGD i bezpieczna obsługa urządzeń kuchennych.

dla nauczyciela:

 • Wychodzenie na przeciw oczekiwaniom dzieci i rodzicom,
 • Uatrakcyjnienie swojego warsztatu pracy o nowe pomysły pracy z dziećmi.

dla placówki: 

 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej ośrodka,
 • Podniesienie efektywności działań rewalidacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.

​​

 

Na wigilijny stół...

Na wigilijny stół...

Przygotowujemy kanapki

Przygotowujemy kanapki

Pieczemy gofry

Pieczemy gofry

Gotujemy kompot z jabłek

Gotujemy kompot z jabłek

Pieczemy pierniki

Pieczemy pierniki

Gotujemy powidła

Gotujemy powidła