Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Integracja Sensoryczna

Czcionka:

W naszym Ośrodku systematycznie odbywają się zajęcia w sali do zajęć Integracji Sensorycznej. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się huśtawki i platforma podwieszana. Dzieciaki z przyjemnością korzystają z deskorolek i topka. Dzięki różnorodnym sprzętom ćwiczenia stają się prawdziwa frajdą. ​

 

Sala do Integracji Sensorycznej wyposażona jest w bezpieczny, specjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Zajęcia w sali mają postać „naukowej zabawy”, podczas której dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności lecz wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Zadaniem terapeuty jest stwarzanie warunków (doświadczeń sensorycznych) pozwalających wytworzyć coraz więcej nowych  reakcji adaptacyjnych. W przypadku terapii integracji sensorycznej nie tyle ważne jest nasilenie i bogactwo bodźców sensorycznych, ale to czy są one celowe i mają określone znaczenie dla dziecka.                                                                                   

 

PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA Z UŻYCIEM SPRZĘTU SI

 

PLATFORMA TERAPEUTYCZNA

Platforma należy do podstawowych narzędzi pracy terapeuty SI. Często  wykorzystywana  do integracji tonicznego odruchu błędnikowego poprzez wzmacnianie reakcji wyprostnych na brzuchu i reakcji zgięciowych na plecach. Ponadto pozwala realizować zadania z zakresu rozwijania i korygowania obustronnej koordynacji ruchowej i silnej stymulacji receptorów ruchu liniowego układu przedsionkowego. Stosowana szczególnie przy zaburzeniach ruchowych o bazie sensorycznej – dyspraksje i zaburzenia posturalne. Zaletą platformy jest  możliwość  wykonania ćwiczeń we wszystkich pozycjach (leżąca siedząca, stojąca). Przyrząd ten umożliwia ruch liniowy przód-tył oraz ruch na boki.

 

Ćwiczenia:

1) Kołysanie na platformie ze zmianą kierunku ruchu. Ćwiczenie w pozycji siedzącej i stojącej.

2) Kołysanie ze zmianą tempa. Ćwiczenie w różnych pozycjach.

3) Zbieranie z materaca rozsypanych klocków i budowanie wieży. Ćwiczenie na platformie w pozycji leżącej na brzuchu.

4) Przyczepianie  klamerek do linek podtrzymujących platformę. Ćwiczenie można wykonać w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej.

5) Rzucanie piłkami/woreczkami do celu. Ćwiczenie w pozycji leżącej, siedzącej, stojącej. Dodatkowym utrudnieniem będzie poruszanie platformą w różnych kierunkach.

6) Wyszukiwanie na materacu  identycznych obrazków i łączenie  ich w pary. Ćwiczenie na platformie w pozycji leżącej przodem.

7) Łapanie piłki rzuconej przez terapeutę będąc w ruchu. Ćwiczenie  na platformie w pozycji siedzącej i stojącej.

 

DESKOROLKA TERAPEUTYCZNA

Trudno sobie wyobrazić prace terapeuty SI bez deskorolki. Na co dzień wykorzystywana do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej.  Stosowana przy budowaniu  integracji odruchów tonicznych, wzmacnianiu napięcia mięśni posturalnych (zginaczy i prostowników) oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Deskorolka umożliwia realizacje ćwiczeń do w pozycji siedzącej, leżącej lub klęczącej.

 

Ćwiczenia:

1) Odpychanie się  nogami od ściany w pozycji leżącej na deskorolce. Ćwiczenie można wykonać na brzuchu i plecach.

2) Odpychanie się rękoma od ściany w pozycji leżącej na deskorolce. Ćwiczenie można wykonać na brzuchu i plecach.

3) Przyciąganie  za linę w różnych pozycjach  na deskorolce (leżenie, siedzenie).

4) Przeciąganie za linę i zbieranie przyczepionych do niej klamerek. Ćwiczenie na deskorolce w pozycji  siedzącej.

5) Jazda na deskorolce ze zmianą kierunku ruchu na sygnał nauczyciela. Ćwiczenie w pozycji siedzącej.

6) Jazda na deskorolce  w  siadzie klęcznym odpychając się na zmianę raz z prawej, raz z lewej strony przepychaczem do rur trzymanych  oburącz.

7) Zbieranie kasztanów/piłek  rozsypanych po sali podczas jazdy na deskorolce. Ćwiczenie  można wykonać w pozycji leżącej  na brzuchu lub siedzącej.

 

 

Integracja Sensoryczna

Utworzono dnia 24.04.2015, 21:03