Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja

Czcionka:

 

Rekrutacja do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gnieźnie ma charakter CIĄGŁY, co oznacza, że jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem edukacji Waszego niepełnosprawnego dziecka to możecie kontaktować się z nami przez cały rok szkolny. 

Przyjmujemy dzieci do szkoły od 6. roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: umiarkowanym, znacznym lub głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Od 1 września 2015 r. witamy w naszych progach również dzieci młodsze od 1. do 8. roku życia! Czekają na nie specjaliści prowadzący zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (szczegóły w osobnej zakładce w menu głównym: "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka").

Służymy Państwu wszelkimi informacjami dotyczącymi oferty naszej placówki. W ciągu całego roku szkolnego możecie nas odwiedzić i zapoznać się z warunkami, w jakich Wasza pociecha będzie się uczyć, bawić i odpoczywać.


 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECKA

DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W GNIEŹNIE

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) występują do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wraz z zaświadczeniem lekarskim).

2. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Rodzice składają wniosek o skierowanie do ośrodka wraz orzeczeniem z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. św. Jana Pawła II 9/10. We wniosku należy zaznaczyć, czy dziecko ma mieć zapewnione miejsce w internacie.​

4. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wydaje skierowanie do placówki, po upewnieniu się o wolnym miejscu.​

5. Dyrektor SOSW nr 1 w Gnieźnie przyjmuje dziecko do ośrodka.​

 

 

Wszelkich informacji i wsparcia przy wypełnianiu dokumentacji udzielamy w placówce:

Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 27 (przy wieży wodociągowej).

 


 

 

Numer telefonu: (61) 426-14-22

 

 

ZAŁĄCZNIKI: