Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Czcionka:

Od 01 września 2016 r. w naszej placówce funkcjonuje Szkoła Przysposabiająca do Pracy, czyli kolejny etap edukacyjny, na którym nauka trwa do ukończenia  24. roku życia.

Główne cele pracy edukacyjno-wychowawczej na tym etapie z określoną grupą uczniów to przede wszystkim i m.in.:

 • utrwalanie i poszerzania zdobytych już umiejętności,
 • kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności praktycznych,
 • rozwijanie i wspieranie w osiąganiu maksymalnej niezależności w zakresie zaspakajania własnych potrzeb, zaradności w życiu codziennym,
 • wdrażanie do funkcjonowania społecznego,
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania pracy i innych,
 • przygotowanie do pracy przede wszystkim we własnym gospodarstwie domowym   i w warunkach pracy chronionej.

 

W procesie kształcenia (zgodnie z nowa Podstawą Programową MEN z  2017 r. )  wyodrębnia się:

   1. Zajęcia edukacyjne tj.

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się,​
 • zajęcia kształtujące kreatywność (z zakresu plastyki, muzyki itp.),​​
 • przysposobienie do pracy (zajęcia z zakresu ogrodnictwa, gospodarstwa domowego, rękodzieła, techniczno-biurowe),​
 • wychowanie fizyczne,​
 • etyka.

2. Zajęcia rewalidacyjne.