Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czcionka:

W naszej placówce organizowane są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Mają one na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny zajęcia organizuje się w wymiarze do 8 godzin w miesiącu.

Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia „wczesnego wspomagania” jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku (wzór w załączniku) do dyrektora placówki oraz opinia wydana przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną dot. realizacji powyższych zajęć.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: